STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 INFORMACJE O GCI
 LOKALIZACJA GCI
 Kursy/ szkolenia/ informacje
 DZIAŁ. GOSP.
 - zalety i wady
 - formy działalności
 - biznes plan
 - ABC umowy
 GCI W ZACH-POM
 WZORY PISM
 WAŻNE ADRESY
 URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
 KONTAKT Z GCI
 • INFORMACJE O GCI

  Gminne Centrum Informacji
  W Karlinie
  ul.Szymanowskiego 17
  tel.(094) 311 35 09


  Powstało staraniem władz gminnych dzięki dofinansowaniu MGPiPS w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Karlinie nieodpłatnie świadczy usługi od dnia 01.12.2004r. przez 5 dni w tygodniu w godzinach:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.00-15.00
  czwartek 8.00-16.00
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych związanych z poszukiwaniem pracy,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma - związanych z poszukiwaniem pracy
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Karlino, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.