STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 INFORMACJE O GCI
 LOKALIZACJA GCI
 Kursy/ szkolenia/ informacje
 DZIAŁ. GOSP.
 - zalety i wady
 - formy działalności
 - biznes plan
 - ABC umowy
 GCI W ZACH-POM
 WZORY PISM
 WAŻNE ADRESY
 URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
 KONTAKT Z GCI
 • - biznes plan
  Gdy podjąłeś już ostateczną decyzję o założeniu własnej firmy czas sporządzić biznesplan i wymyślić misję firmy.

  Misja firmy

  Misja, czyli hasło przewodnie w miarę możliwości powinna być unikatowa. Jeśli jesteś właścicielem księgarni to misja powinno być sprzedawanie książek czy też podnoszenie poziomu wiedzy klientów. Formułując misję powinieneś spróbować odpowiedzieć sobie na pytania:, jakie rozwiązania będziesz oferować klientom?

  Co trzeba zrobić, aby mieć pewność, że te rozwiązania będą skuteczne? Misja Twojej firmy powinna być skonstruowana w ten sposób, aby nie zamykała dalszej drogi rozwoju. Na przykład wspomniany właściciel księgarni może z czasem włączyć do sprzedaży płyty CD czy kasety magnetofonowe zgodnie z misją firmy podnoszenia wiedzy klientów. Po założeniu firmy postaraj się spopularyzować działalność firmy umieszczając hasło Twojej misji np. na ścianie siedziby firmy czy też w nagłówku biznesplanu.

  Biznesplan

  Biznesplan, który stworzysz będzie Ci służyć jako mapa oraz stanie się przepustką do otrzymania kredytu czy też przyciągnięcia inwestorów. Stworzenie go jest niezmiernie ważne, dzięki niemu nie pogubisz się i jasno, na papierze będziesz mieć sprecyzowane cele, do których należy dążyć. Poniżej przedstawiamy konstrukcję biznesplanu. Powinien on składać się z sześciu części.

  Opis firmy - tu powinieneś zawrzeć ogólny zarys firmy, rodzaj przedsięwzięcia oraz to, w jaki sposób masz zamiar odróżniać się od konkurencji.
  • Misja - hasło przewodnie Twojej działalności
  • Podsumowanie wykonawcze - tu powinna zawrzeć się definicja Twojej firmy.
  • Osobowość prawna firmy-, jaką firmę zamierzasz posiadać- jednoosobową działalność gospodarcza, spółkę z ograniczona odpowiedzialnością itp.
  • Konkurencyjność oferty: określ tu, w jaki sposób zamierzasz odróżniać się od konkurencji, spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:, kim są Twoi konkurenci, jakie są ich atuty, jakie mają słabości, co odróżni oferowane przez Ciebie produkty/ usługi od oferty konkurencji? Co chciałbyś wyeksponować prowadząc własną firmę- usługi, jakość czy cenę? Wiedz jednak, że konkurowanie cenowe prowadzą potentaci na rynku.
  Zarządzanie - ta część biznesplanu poświęcona jest profilowi organizacyjnemu firmy. Zaprezentuj tu najważniejsze osoby zarządzające firmą, przedstaw ich doświadczenie zawodowe, wykształcenie, osiągnięcia w karierze. Postaraj się sprzedać tu własne zalety oraz atuty innych członków zespołu.
  Plan marketingowy - tutaj zanalizuj rynek, na którym będziesz działać, opisz potencjalnych klientów oraz sposób promocji, dystrybucji i sprzedaży wytworzonych przez Ciebie produktów czy usług.
  • Analiza rynku - uwzględnij usytuowanie geograficzne swojej firmy, możliwości konkurowania na rynku, rozwoju firmy, nisz rynkowych i liderów.
  • Identyfikacja klientów - ustal czy z Twoich usług będą korzystać inne podmioty gospodarcze czy raczej będziesz sprzedawać wytwór Twojej firmy bezpośrednio klientom
  • Lokalizacja - określ planowany obszar działania firmy
  • Dystrybucja - odpowiedz na pytanie, w jaki sposób zamierzasz dostarczać produkty na rynek( więcej o tym w artykule pt.: " Wybór strategii marketingowej"), to czy jesteś producentem, hurtownikiem, usługodawcą zależy, jakie kanały dystrybucji będziesz najczęściej wykorzystywać
  • Reklama - określ, w jaki sposób zamierzasz pozyskiwać potencjalnych klientów, uwzględnij reklamę prasową, internetową, telemarketing itp.
  • Public relations-, w jaki sposób zamierzasz tworzyć pozytywny wizerunek własnej firmy? Zaletą kontaktów z mediami jest fakt, że zwykle nic nie kosztują a niejednokrotnie mogą wpłynąć na popularność Twojej działalności.
  • Polityka cenowa- opisz swoją strategię cenową, w której umieścisz informacje o przewidywanych kosztach i oczekiwanych zyskach.
  • Warunki sprzedaży i kredytu- ustal warunki płatności zanim przeprowadzisz jakąkolwiek transakcję.
  Plan organizacyjny -zamieść w tej części wszystkie kwestie związane z codzienną organizacją pracy, opisz wszystkie funkcje firmy.
  • Pracownicy - większość małych firm to firmy jednoosobowe, jeśli jednak planujesz zatrudniać innych ludzi w tej części biznesplanu umieść informacje, które będą odpowiadać na pytania: gdzie znaleźć pracowników, jaki zespół skompletować, w jaki sposób będziesz ich motywować i jaki będzie program szkoleń?
  • Dostawcy - z jakimi firmami zamierzasz współpracować? I jak zamierzasz nawiązać tą współpracę?
  • Księgowość- odpowiedz na kluczowe pytania:, jaki rodzaj księgowości będziesz prowadzić (kartę podatkową, księgę przychodów i rozchodów czy pełną księgowość)? Czy księgowość Twojej firmy będzie prowadzić firma zewnętrzna?
  Analiza ryzyka - ryzyko w nieodłączny sposób łączy się z każdym biznesem, dlatego spróbuj je zminimalizować. Opisz zagrożenia, jakie mogą spotkać Twoje przedsięwzięcie.

  Plan finansowy - ocena finansowej strony przedsięwzięcia jest najważniejszym punktem tego planu, dlatego weź pod uwagę trzy rodzaje sprawozdań finansowych:
  • Rachunek zysków i strat- zawiera przewidywane dochody i wydatki w jakimś okresie czasu, najlepiej uwzględniając perspektywę trzyletnią, plan ten rozbij na miesiące w pierwszym roku a w kolejnych na kwartały.
  • Arkusz bilansowy-, czyli zestawienie Twoich aktywów z Twoimi zobowiązaniami.
  • Rachunek przepływu środków pieniężnych- jest to ilość gotówki, która przepływa przez firmę w formie wpływów oraz wydatków. Jako właściciel firmy przewiduj potrzeby finansowe po to żeby wiedzieć, jaki kapitał będzie Ci potrzebny.
  Aktualizując biznesplan pewnie zdarzy się tak, że nie wszystkie zawarte w nim założenia będą zgodne z rzeczywistością, dawanie gwarancji, że wszystko powiedzie się z planem jest dość niebezpieczne. Jednak sporządzenie go pomoże Ci wystartować i rozjaśni drogę w zawiłościach prowadzenia firmy.